Slaapcongres 2019: hoe verder na afschaffing van zomertijd?

In 2018 heeft De Europese Commissie voorgesteld dat alle lidstaten een vaste tijdinstelling kiezen voor het hele jaar, en dus niet meer wisselen tussen standaardtijd en zomertijd. De NSWO stelt zich, net als de Europese zusterverenigingen en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL), op basis van wetenschappelijke argumenten op het standpunt dat de beste keus zou zijn om vanaf nu een vaste tijd te handhaven mits dat leidt tot een overschakeling naar de Standaard Tijd (ST, of Central European Time – CET).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft literatuuronderzoek gedaan naar de effecten op de gezondheid van deze twee tijdinstellingen, inclusief de effecten van de wisselingen van tijd. Het rapport Standaardtijd, zomertijd en gezondheid : Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende tijdinstellingen is 15 oktober 2019 verschenen. Conclusie is dat het gunstig is voor de volksgezondheid als in Nederland het hele jaar wintertijd aangehouden wordt. De wintertijd is de huidige standaardtijd. Recent verscheen in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant een interview met slaaponderzoeker Ljudmila Korostovtseva: Permanente zomertijd invoeren? Rusland deed het – en slaapt er nog steeds slecht van.

Op het Nationale Slaapcongres SLAAP2019, georganiseerd door de NSWO en SVNL, is slaaponderzoeker Ljudmila Korostovtseva op 14 november 2019 één van de sprekers. In het symposium ‘Abolishing Daylight Saving Time and then…: recommendations and experience from the European Sleep societies’ vertelt zij over de ervaringen met zomertijd in Rusland.

13 november 2019

Meer artikelen over slaap: