Activiteiten van de NSWO

Organisatie van het tweejaarlijkse Slaapcongres, in samenwerking met de SVNL en de jaarlijkse Slaapweek

Het stimuleren van onderzoek door financiële bijdragen voor proefschriften, het organiseren van lezingen, de Piet Visser posterprijs en de Hilbert Kamphuisen prijs voor het beste proefschrift, het bieden van een gereduceerd lidmaatschapsgeld voor jonge onderzoekers

Het organiseren van een jaarlijkse “keynote” lezing door een vooraanstaand wetenschapper, de Rudi van den Hoofdakker lezing.

Activiteiten georganiseerd voor en door jonge slaaponderzoekers

Uitbrengen van een wetenschappelijk jaaroverzicht

Opstellen van richtlijnen voor onder andere diagnose en behandeling van slaapstoornissen.

Bijdrage aan onderwijs aan slaap-professionals middels de ISMC en onderwijsactiviteiten gericht op jonge onderzoekers.

Communicatie met nationale en internationale verenigingen: ESRS, ANSS, BSS, BASS, SVNL, WASM en anderen.