Voor haar leden organiseert de NSWO activiteiten waaronder symposia, treedt op als vertegenwoordiger van Nederlands slaap-waak onderzoek, ondersteunt jonge onderzoekers, en fungeert als kennisbron op het gebied van slaap.

Daarbij genieten NSWO leden van de volgende voordelen:

  • Gratis toegang tot het jaarlijkse NSWO voorjaarssymposium
  • Gratis toegang tot het tweejaarlijkse NSWO najaarssymposium
  • Korting op het tweejaarlijkse SLAAP congres
  • Gereduceerd NSWO lidmaatschapsgeld voor onderzoekers in het begin van hun carriere.
  • Borrels en andere activiteiten voor slaap-waak onderzoekers in het begin van hun carriere.
  • Financiële bijdrage voor het uitbrengen van proefschriften (350 euro)
  • Mogelijkheid tot het aanvragen van een Early Career Grant (maximaal 750 euro)

Tot slot reikt de NSWO jaarlijks de Piet Visser posterprijs uit en tweejaarlijks de Hilbert Kamphuisen prijs voor het beste proefschrift.

Early career grant

Om wetenschappers in het begin van hun carrière te stimuleren en ondersteunen, heeft de NSWO de early career grant in het leven geroepen. Deze beurs kan aangevraagd worden om onder andere  wetenschappelijk werk te presenteren op een congres, een buitenlands lab te bezoeken of een cursus gerelateerd aan slaap onderzoek te volgen. De beurs bedraagt maximaal 750 euro. Voor de procedure en voorwaarden, zie Early_Career_Grant.pdf  (English).

Financiële bijdrage proefschrift

De NSWO streeft ernaar om wetenschappelijke interactie en kennisoverdracht te stimuleren. Een promovendus die lid is van de NSWO kan een verzoek indienen voor een bijdrage in de kosten van het uitbrengen van zijn proefschrift. Het bestuur kan een bijdrage van ten hoogste 350 euro verlenen Voor de procedure en voorwaarden, zie thesis_contribution_requirements.pdf (English). Promovendi die een bijdrage hebben ontvangen doen automatisch mee met de tweejaarlijkse Hilbert Kamphuisen prijs voor het beste proefschrift.