Nederlandse vereniging voor Slaap – Waak Onderzoek

De NSWO is een onafhankelijke vereniging van en voor professionals op het gebied van slaap en slaapstoornissen. Wij brengen slaaponderzoekers, artsen en ondersteunend personeel op het gebied van slaap en slaapstoornissen samen en bevorderen kennisuitwisseling met betrekking tot functies en mechanismen van slaap, inclusief slaapstoornissen en hun behandeling.

Doelstellingen van de NSWO

  • Stimuleren van interactie en kennisoverdracht tussen onderzoekers en behandelaars die zich bezighouden met slaap en slaapstoornissen.
  • Dienen als professioneel adviesorgaan voor overheid, gezondheidszorginstellingen of instituten.
  • Voorlichting geven over slaap en slaapstoornissen aan het algemene publiek in Nederland.
  • Faciliteren en bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van slaap.
  • Contact onderhouden met patiëntenorganisaties en (internationale) wetenschappelijke verenigingen.

Evenementen

Organiseren van symposia en congressen

De NSWO organiseert symposia en meerdaagse congressen, reikt prijzen uit voor wetenschappelijke presentaties en proefschriften, en speelt een belangrijke rol bij het informeren van media, publiek en professionals. Leer op deze website meer over wat het betekent om gezond te slapen, welke slaapstoornissen er bestaan en wat er gebeurt op het gebied van slaaponderzoek. Ben je zelf slaaponderzoeker? Word dan lid en draag bij aan de kennisuitwisseling over slapen.

Onderzoek

Bevorderen van onderzoek naar slaap en waak

De NSWO bevordert fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar slaap en waak. Dit onderzoek richt zich op mechanismen, functies, voorwaarden en gevolgen van slaap en slaapstoornissen. Wij zijn een kennisplatform dat onderzoekers, publiek, behandelaren, patiëntenverenigingen en de media met elkaar in contact brengt. Dit gebeurt via verschillende activiteiten.

Activiteiten van de NSWO

Organisatie van het tweejaarlijkse Slaapcongres, in samenwerking met de SVNL en de jaarlijkse Slaapweek

Het stimuleren van onderzoek door financiële bijdragen voor proefschriften, het organiseren van lezingen, de Piet Visser posterprijs en de Hilbert Kamphuisen prijs voor het beste proefschrift, het bieden van een gereduceerd lidmaatschapsgeld voor jonge onderzoekers

Het organiseren van een jaarlijkse “keynote” lezing door een vooraanstaand wetenschapper, de Rudi van den Hoofdakker lezing.

Activiteiten georganiseerd voor en door jonge slaaponderzoekers

Uitbrengen van een wetenschappelijk jaaroverzicht

Opstellen van richtlijnen voor onder andere diagnose en behandeling van slaapstoornissen.

Bijdrage aan onderwijs aan slaap-professionals middels de ISMC en onderwijsactiviteiten gericht op jonge onderzoekers.

Communicatie met nationale en internationale verenigingen: ESRS, ANSS, BSS, BASS, SVNL, WASM en anderen.

Leden van het bestuur

Voorzitter
VoorzitterDr. Y.D. van der Werf
Secretaris
SecretarisDrs. A.G.Y. Kurvers
Penningmeester
PenningmeesterDr. E. Verwijk
Voorzitter Opleidingscommissie
Voorzitter OpleidingscommissieDr. M.H.M. Vlak
Voorzitter wetenschapscommissie
Voorzitter wetenschapscommissieDr. M.C.M. Gordijn
Voorzitter PR commissie
Voorzitter PR commissieDrs. K. van Rijn
Voorzitter Jonge Wetenschappers Commissie
Voorzitter Jonge Wetenschappers CommissieJ. Gool