De vereniging

De Nederlandse vereniging voor Slaap – Waak Onderzoek (NSWO) is een onafhankelijke vereniging met als hoofddoel het stimuleren en ondersteunen van Nederlandse activiteiten op het gebied van wetenschap en kennis van slaap en slaap-waak stoornissen. Ze brengt slaaponderzoekers, artsen en ondersteunend personeel op het gebied van slaap en slaapstoornissen samen en bevorderen kennisuitwisseling.

Doelstellingen

  • Faciliteren en bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van slaap.
  • Stimuleren van interactie en kennisoverdracht tussen onderzoekers en behandelaars die zich bezighouden met slaap en slaapstoornissen.
  • Dienen als professioneel adviesorgaan voor overheid, gezondheidszorginstellingen of instituten.
  • Voorlichting geven over slaap en slaapstoornissen aan het algemene publiek in Nederland
  • Contact onderhouden met patiëntenorganisaties en (internationale) wetenschappelijke verenigingen.

Evenementen

De NSWO organiseert meerdere symposia, een meerdaags congres, reikt prijzen uit voor wetenschappelijke presentaties en proefschriften. Voorbeelden hiervan zijn de Piet Visser posterprijs en Hilbert Kamphuisen prijs voor het beste proefschrift. De NSWO speelt ook een belangrijke rol bij het informeren van professionals. Leden kunnen deze evenementen gratis of met korting bezoeken.

  • Jaarlijks NSWO voorjaarssymposium
  • Tweejaarlijks NSWO najaarssymposium
  • Tweejaarlijkse SLAAP congres, in samenwerking met de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland

Onderzoek

De NSWO bevordert fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar slaap en waak. Dit onderzoek richt zich op mechanismen, functies, voorwaarden en gevolgen van slaap en slaapstoornissen. Wij streven ernaar om een kennisplatform te zijn dat onderzoekers, publiek, behandelaren, patiëntenverenigingen en de media met elkaar in contact brengt.