Reactie Nederlandse Slaapverenigingen over het schrappen van vergoedingen uit het basispakket door het Zorginstituut

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) en de Nederlandse Vereniging voor slaap-waak onderzoek (NSWO) maken zich samen sterk voor onderzoek en zorg op het gebied van slaap en slaapstoornissen.

Net als het Zorginstituut maken wij ons zorgen over de kwaliteit van de slaapzorg, maar niet omdat er geen evidentie voor effectiviteit van goede zorg zou zijn.
Integendeel, goede slaapzorg leidt tot een meetbare vermindering van klachten, tot een reductie van de zorgkosten, en tot verbetering van kwaliteit van leven.

De verenigingen stellen dat er reële zorgen bestaan over de toename van grootschalig screenen, met als gevolg ongewenste overdiagnostiek en -behandeling. Belangrijk voor adequate slaapzorg is te zorgen dat de juiste diagnostiek op de juiste plek wordt gedaan. Dat kan bij huisartsen en ziekenhuisspecialisten met training op het gebied van slaap, en in gespecialiseerde slaapklinieken.
De verenigingen roepen het Zorginstituut op om de communicatie hierover, zoals reeds gezamenlijk ingezet, verder wordt gevoerd, om te komen tot betere zorg en daling van onnodige zorgkosten.

 

 

 

5 oktober 2020

Meer artikelen over slaap: