Aanbevelingen voor het juiste gebruik van melatonine in de klinische praktijk; Praktisch handvat en expert opinion

De afgelopen jaren is er op symposia zoals ‘Slaap’ al veel aandacht geweest voor de zin en onzin van gebruik van melatonine. De auteurs merkten in de praktijk veel vragen te krijgen over het gebruik van melatonine. Vervolgens is een Werkgroep Melatonine opgericht, vanuit de Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO), Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL), Vereniging Kind & Slaap en de werkgroep Slaap Waak Stoornissen Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). De werkgroep heeft de huidige stand van de literatuur vertaald naar een praktische handleiding voor zorgprofessionals.

In het artikel: Aanbevelingen voor het juiste gebruik van melatonine in de klinische praktijk; Praktisch handvat en expert opinion’ wordt voor verschillende patiëntgroepen aangegeven wanneer melatonine mogelijk bij kan dragen aan verbeteren van de slaap. Voor kinderen, ouderen, bepaalde psychiatrische aandoeningen, verstandelijke beperking en circadiane ritme slaapwaakstoornissen wordt aan de hand van recente literatuur aanbevelingen gedaan. Belangrijk aandachtspunt is dat melatonine het hormoon van het donker is en geen slaaphormoon. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt dat doseringen vanaf 0,3 mg. onder de geneesmiddelwet valt. De werkgroep is eveneens van mening dat melatonine alleen op recept verkrijgbaar zou mogen zijn. Aanbevelingen voor juist gebruik, dosering en timing van melatonine zijn daarom belangrijk en worden in dit artikel gedaan omdat verkeerd gebruik slaapproblemen juist kan verergeren. Voor het voorschrijven is kennis van het circadiane systeem noodzakelijk. Het stuk eindigt met een aantal expert opinions:

  1. melatonine is een chronobioticum is dat aangrijpt op het functioneren van de biologische klok
  2. melatonine is een medicijn en moet behoren tot basisverzekerde zorg
  3. DLMO-meting moet behoren tot declarabele diagnostiek

Het volledige document is te downloaden.

6 mei 2023

Meer artikelen over slaap: