Internationale dag van de slaap: Regular Sleep, Healthy Future

Vrijdag 19 maart 2021 is het de Internationale dag van de Slaap. Het thema is ‘Regular Sleep, Healthy Future’. Voor een goede slaap is regelmaat heel belangrijk. In de nacht van zaterdag 27 maart 2021 gaan de klokken weer op zomertijd.
Daarom willen we de nog steeds lopende discussie over het wel of niet kiezen van de standaardtijd in Nederland opnieuw onder de aandacht brengen. De NSWO stelt zich, net als de Europese zusterverenigingen en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL), op basis van wetenschappelijke argumenten op het standpunt dat de beste keus zou zijn om een vaste tijd te handhaven mits dat leidt tot een overschakeling naar de Standaard Tijd (ST, of Central European Time – CET).

Het rapport Standaardtijd, zomertijd en gezondheid : Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende tijdinstellingen is 15 oktober 2019 verschenen. Conclusie is dat het gunstig is voor de volksgezondheid als in Nederland het hele jaar wintertijd aangehouden wordt. De wintertijd is de huidige standaardtijd.
Op 26 maart 2019 besloot het Europees Parlement de klokschakelingen af te schaffen. De nationale overheden moeten nu hun standpunt bepalen waarna in de Europese Raad een gezamenlijk beslissing moet komen.

In Nederland is hiervoor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk, in België en in Luxemburg de Ministeries van Transport. Het proces is begrijpelijker wijze vertraagd door de COVID-19 pandemie. Tegelijkertijd is een goede gezondheid, waarvan slaap één van de pijlers is een onderwerp dat nog urgenter is geworden in deze pandemie. Het niet meer onnodig schuiven naar zomertijd kan hierbij helpen.

Achtergrond informatie tijdzones

Tijdzones zijn zo ingesteld dat in het midden de zon om 12 uur op zijn hoogste punt staat. Onze huidige tijdzone (CET) is ingesteld met in Berlijn de zon om 12:06u op zijn hoogste punt. In Amsterdam betekent dat dat de zon gemiddeld om 12:40u op zijn hoogste punt staat. Als we de Oost-Europese tijd (zomertijd) zouden aanhouden staat de zon in Nederland gemiddeld om 13:40u op zijn hoogste punt.
Europa omvat 4 van de 24 wereldwijde tijdzones, waaronder de West-, Midden- en Oost-Europese tijd.
Nederland ligt met België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje geografisch in de West-Europese Tijdzone, maar gebruikt sinds de Tweede Wereldoorlog de Midden-Europese Tijd (afwijking van 1 uur). Nederland switcht sinds de jaren ’70 in het voorjaar gedurende 7 maanden ook nog eens naar de Oost-Europese tijd (de zgn ‘zomertijd/ zomeruur’ afwijking van 2 uur ten opzichte van onze eigen tijdzone).
Wat betekent kiezen voor standaardtijd nu voor mensen die erg gehecht zijn aan de lange avonden in de zomer? De hoeveelheid daglicht in een dag verandert niet. Mensen kunnen ook zelf ervoor kiezen om vanaf maart t/m oktober een uur eerder op te staan dan hun gebruikelijke tijd van opstaan. Op die manier profiteer je van het daglicht, zonder dat het hele land een uur eerder moet opstaan.

19 maart 2021

Meer artikelen over slaap: