In memoriam dr. Hans L. Hamburger, oud-voorzitter NSWO (2010-2016)

Foto Hans Hamburger

16 februari, 2021

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van dr. Hans L. Hamburger.

Hans was een bevlogen neuroloog en voorvechter van slaapzorg en slaaponderzoek. Hij heeft aan de basis gestaan van een belangrijk aantal ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging. Als een van de initiators van het leerboek ‘Slaap en Slaapstoornissen’ heeft hij een rol gespeeld in de opleiding van somnologen in Nederland en Vlaanderen; In samenwerking met de zusterverenigingen in België en het Verenigd Koninkrijk, de BASS en de BSS, heeft hij de basis gelegd voor de International Sleep Medicine Course die nu in afwisseling tussen onze drie landen wordt georganiseerd. Hij was een van de oprichters van het Slaapcongres, dat inmiddels hèt landelijke congres is voor alle slaapprofessionals in de zorg en het fundamentele en toegepaste slaaponderzoek. Hij was een voorstander van het betrekken van jonge wetenschappers in de vereniging en heeft de oprichting van de Jonge Wetenschappers Commissie verzorgd.

Gedurende 10 jaar heeft Hans in het bestuur gezeten van de NSWO, waarvan 6 als voorzitter. In die rol heeft hij leiding gegeven aan de zichtbaarheid van de vereniging en is onvermoeibaar als gezicht en aanspreekpunt opgetreden in de media, in de communicatie met beleidsmakers en binnen de assembly van de Europese slaapverenigingen. Bijzonder hartverwarmend was de uiterst hartelijke ontvangst die ik als zijn opvolger kreeg binnen dat Europese genootschap, waar mij op het hart gedrukt werd namens alle aanwezigen de beste wensen aan Hans over te brengen. Het bezegelde voor mij de rol die Hans al die jaren heeft gespeeld en de autoriteit die hij was.

Als een voorzitter die meer dan zijn twee termijnen had vervuld, besloot hij zelf in 2016 af te treden, vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel jegens de vereniging. Ik ben hem bijzonder dankbaar voor de begeleiding en sturing die hij mij geboden heeft als zijn opvolger. Als bestuur waren wij trots om Hans op de Algemene Leden Vergadering in Oktober 2020 een erelidmaatschap van de vereniging aan te bieden. Bijgaande foto verraadt de dankbaarheid en de lichte trots waarmee hij die in ontvangst heeft genomen.

Wij herinneren ons een markant man, een sterke persoonlijkheid, en een warm hart voor de NSWO. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Namens het bestuur van de NSWO,

Prof.dr. Ysbrand van der Werf, voorzitter

Meer nieuws van de vereniging: