Uitgelicht: 2 online slaapinterventies gewaardeerd met Young Talent Fund

Psychische gezondheid en slaap hangen sterk met elkaar samen. Maar toch worden slaapklachten bij depressie, angst en andere psychische aandoeningen niet altijd onderkend of op de juiste manier behandeld. Dat belemmert het herstel. Twee jonge onderzoekers willen daar met een online slaapinterventie verandering in brengen. Ze kregen er een beurs voor, uit het Young Talent Fund.

In Athene zullen ze elkaar voor het eerst ontmoeten: slaaponderzoekers Laura Pape en Joyce Reesen gebruiken hun beurs om eind september de ESRS Sleep Europe Conference in Athene te bezoeken, waar ze onder andere een poster over hun bekroonde onderzoek zullen presenteren. De beurzen vanuit het Young Talent Fund zijn dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. ‘Dat ik in de prijzen ben gevallen vind ik een hele eer. Ik heb zoveel zin om naar mijn eerste internationale congres te gaan,’ zegt Laura. ‘Ik zie er ontzettend naar uit om andere (slaap)onderzoekers te ontmoeten,’ vindt ook Joyce, ‘en om over de laatste bevindingen in het onderzoeksveld te horen.’

Beter slapen, betere psychische gezondheid

Er zijn veel overeenkomsten tussen de onderzoeken van de PhD-studenten. Beide willen met een online slaapinterventie uiteindelijk de psychische gezondheid bevorderen. Laura Pape, promovenda Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden, richt zich daarbij op studenten met slaapproblemen en een verhoogd risico op depressie. Joyce Reesen, promovenda aan de afdeling Slaap en Cognitie van het Nederlands Herseninstituut, onderzoekt een slaapmodule bij volwassenen met vooral angst- en PTSS klachten en slaapproblemen.

Urgenter door corona

‘Tijdens corona zijn nut en noodzaak van online-behandelingen nóg duidelijker geworden,’ zegt Laura. ‘Omdat ze op afstand gevolgd kunnen worden, zijn ze minder belastend voor zowel de deelnemer als voor de behandelaar. Ook met oog op eventuele nieuwe covid-maatregelen’. Ook de urgentie voor online slaapbehandelingen is toegenomen, zo vult Joyce aan. ‘Sinds de pandemie zijn er nog meer mensen met slaapklachten en psychische problemen. Helaas is er nog te weinig aandacht binnen de GGZ voor de impact die slaapklachten op de psychische gezondheid kunnen hebben’. Wat hierbij de kip is en wat het ei, is niet altijd helemaal duidelijk. ‘Maar helder is wel dat goed slapen kan zorgen dat mensen zich overdag beter voelen, en ook de behandeling voor psychische klachten beter kunnen doorstaan,’ weet Joyce.

Meer lezen of participeren?

Elders op deze website vind je uitgebreide interviews met beide onderzoekers. Wil je meer weten over het i-Sleep &BioClock onderzoek van Laura Pape, kijk dan hier . Over het onderzoek van Joyce, Betere nachten, betere dagen, is hier meer te vinden. In de interviews vertellen beiden meer over de opzet, context en impact van hun studies. Ook lees je hoe je aan de onderzoeken mee kunt doen

 

Geschreven door Susanne de Joode, medisch journalist, in opdracht van de NSWO

23 september 2022

Meer artikelen over slaap: