24 juni 2020

Rotterdam

Erasmus MC

promotie Thom Lysen: Sleep and risk of neurodegenerative disease: a population-based approach

Slaap is, voor een alledaags fenomeen, slecht begrepen. Nieuwe inzichten vanuit de neurobiologie geven aan dat slaap het brein op verschillende belangrijke manieren ondersteunt in zijn functioneren. Er wordt hierbij gesuggereerd dat verstoorde slaap bij kan dragen aan het ontstaan van hersenziekten. Specifiek is de invloed van slaap op veelvoorkomende neurodegeneratieve ziekten interessant, omdat de processen waarbij slaap het brein ondersteunt overlap vertonen met de pathologische processen bij deze ziekten. In dit proefschrift onderzoeken we de relatie tussen slaap en het risico op dementie, waaronder het Alzheimer subtype, en de ziekte van Parkinson, en gerelateerde aspecten van het brein.

De plechtigheid is digitaal via een livestream bij te wonen en is openbaar toegankelijk. Bij onvoorziene technische problemen is de promotie terug te zien via de backup stream.

Verzoeken om het proefschrift digitaal in te kunnen zien kunnen gericht worden aan promotie.thomlysen@gmail.com.

 — Website promotie Thom Lysen: Sleep and risk of neurodegenerative disease: a population-based approach