17 februari, 2023

Nederland, Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Oratie Slaapzorg(en) in de tandartspraktijk, Prof. dr. Ghizlane Aarab

Vrijdag de 17e februari 2023, om 16.30 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. G. Aarab, benoemd tot Hoogleraar Orale Functieleer, in het bijzonder de Tandheelkundige Slaapstoornissen in de Faculteit der Tandheelkunde, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Slaapzorg(en) in de tandartspraktijk

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. ir. P.P.C.C. Verbeek.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de livestream volgen; de link vindt u in de agenda op de website.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte;
de Aula is bereikbaar met de trams 4, 14, 24, en metro 52, halte Rokin.

 

 

 — Website Oratie Slaapzorg(en) in de tandartspraktijk, Prof. dr. Ghizlane Aarab