30 oktober 2020

Zoom

NSWO

Najaarssymposium NSWO en algemene ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering en het NSWO Najaarssymposium komen er spoedig weer aan. Net zoals het voorjaarssymposium zullen deze bijeenkomsten geheel online en plaatsvinden. Deelname is voor NSWO leden kosteloos.
Een en ander vindt plaats op:
Vrijdag 30 oktober 13:00-17:00 uur

De ALV zal plaats vinden tussen 13:30 en 14:30 uur.

Postersessie en datablitz
Tijdens het najaarssymposium is er ruimte voor jonge wetenschappers om eigen werk te presenteren. Ook dit jaar is er een datablitz, gevolgd door een postersessie. In de datablitz mag iedereen die een poster presenteert gedurende 1 minuut 1 dia presenteren om het aanwezige publiek enthousiast te maken voor het virtueel bezoeken van zijn of haar poster. Posters zullen vervolgens digitaal gepresenteerd worden in aparte breakout rooms.

Piet Visser Posterprijs & publieksprijs
De jury bepaalt wie er aan de haal gaat met de Piet Visser Posterprijs van de NSWO: een mooie wisseltrofee en €500,- die door een jonge wetenschapper gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld congresbezoek. Daarnaast zal er ook een publieksprijs worden uitgeloofd. Deelname voor beide prijzen is voorbehouden aan jonge wetenschappers (bijv. studenten, PhD studenten, postdocs, aio’s, psychologen i.o.). Bekijk voor meer informatie het Programma Najaarssymposium.

 — Website Najaarssymposium NSWO en algemene ledenvergadering