In memoriam Guus Declerck

1 mei, 2020

Op 10 april 2020 is Guus Declerck overleden. Als vereniging staan wij stil bij het overlijden van deze Nestor van de Slaapgeneeskunde. In zijn werkzame leven als hoofd Klinische Neurofysiologie bij Kempenhaege is hij een voorbeeld, inspiratie en mentor geweest voor professionals in de slaapzorg en -onderzoek. Als pionier had hij al vroeg door dat bij het goed behandelen van slaapproblemen er ook aandacht moest zijn voor de niet-medicamenteuze behandelingen. Als vereniging hebben wij veel aan hem te danken. Zijn rol in het oprichten van de NSWO ligt aan de grond van onze vereniging tot deze dag.

Naast zijn professionele bijdrage herdenken we Guus ook als een lieve, betrokken man met oprechte interesse in mensen. Hij zal node gemist worden.

Graag verwijzen we ook naar deze ingezonden in memoriam.

Meer nieuws van de vereniging: