Doelstellingen van de NSWO:

 

  • stimuleren van interactie en kennisoverdracht tussen onderzoekers en behandelaars die zich bezighouden met slaap en slaapstoornissen.

 

  • dienen als professioneel adviesorgaan voor overheid, gezondheidszorginstellingen of instituten.

 

  • voorlichting geven over slaap en slaapstoornissen aan het algemene publiek in Nederland.

 

  • faciliteren en bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van slaap.

 

  • contact onderhouden met patiëntenorganisaties en (internationale) wetenschappelijke verenigingen.